Søjler ikon - Danmarks Statistik

Få overblik og hurtige tal fra vores statistikker

Ikon - emnesider Statistikemner
værktøj ikon - Danmarks Statistik

Dyk ned i og lav udtræk fra vores statistikbank

Ikon - Værktøj Statistikbanken
Faglige arrangementer

Bliv klogere på aktuelle faglige emner

Seneste nyt

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Bruttoledigheden faldt fra september til oktober med 100. Dermed var der 133.000 fuldtidsledige i oktober. Ledighedsprocenten var uændret på 5,0 pct. Bruttoledigheden har det seneste halve år ligget forholdsvis stabilt.

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er på minus 11 i november mod minus 12 i oktober og har udvist en flad tendens det seneste halve år.

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er steget fra minus 16 i oktober til minus 15 i november og er langt fra den opadgående tendens, der prægede 2013 og - til dels - foråret 2014.

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene er faldet fra 9 i oktober til 5 i november. Over de seneste 15 måneder spores der en flad tendens med indikatortal i et ret snævert interval mellem 2 og 9.

Graf thumbnail - Klik for større udgave
Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er stadig positiv, men er faldet fra 12 i oktober til 8 i november. Positive vurderinger af faktisk omsætning og især af forventet omsætning holder indikatoren oppe.

› Nyhedsarkiv
Nyt fra Danmarks Statistik overgår til HTML fra 1. december.
 
Indvandrere 2014

Indvandrere og karakterer

Hvordan er livet for indvandrere og deres børn? Find svar i ”Indvandrere i Danmark 2014”, hvor der for første gang er tal for indvandrere og efterkommeres karakterer i folkeskolen.
› Flere publikationer

Bag tallene

Indberetning til statistik bliver nemmere. Danmarks Statistik.
Indberetning til statistik bliver nemmere
› Læs artiklen